Monday, April 15, 2013

Keris Pusaka: Ulama Pondok Di Kelantan Tegas Dengan Pendirian Me...

Keris Pusaka: Ulama Pondok Di Kelantan Tegas Dengan Pendirian Me...: TG Hj Abdullah Saamah menunjukkan rang undang-undang Hudud yang telah diluluskan oleh Kerajaan PAS Kelantan tetapi masih belum dilaksa...

No comments:

Post a Comment