Sunday, May 12, 2013

Segala Yang Anda Ingin Tahu: SISTEM SYURA vs SISTEM DEMOKRASI

Segala Yang Anda Ingin Tahu: SISTEM SYURA vs SISTEM DEMOKRASI:  SISTEM SYURA vs SISTEM DEMOKRASI  ( DUA SISTEM BERBEZA ) Pengenalan Antara barat dan Islam adalah umpama buku dan ruas tidak boleh disa...

No comments:

Post a Comment