Monday, March 25, 2013

Doa Selamat Dunia Akhirat

HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa’i, Ibn As-Suni, Bukhari
HR. Ibn As-Sunni 72, Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasanDoa-doa diberikan Keselamatan di Dunia dan di Akhirat:

“Ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan kecuali Engkau (3x)
(HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa’i, Ibn As-Suni, Bukhari).HR. Tirmidzi dan Ahmad 2/290, Muslim 4/2080

‘Allah-lah yang mencukupi, tiada Tuhan kecuali Dia, kepadaNya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang menguasai ‘arsy yang agung.’ (dibaca tujuh kali di waktu pagi dan sore)
(HR. Ibn As-Sunni 72, Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan)


‘Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya.’ (tiga kali) (HR. Tirmidzi dan Ahmad 2/290, Muslim 4/2080)HR. Abu Dawud dan Ibn Majah

‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).’(HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)HR. Tirmidzi dan Abu Dawud

‘Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, syetan dan balatentaranya, atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya.’ (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

‘Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (tiga kali)
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)


HR. Tirmidzi 5/465. Keterangan untuk dibaca tiga kali diriwayatkan oleh Ahmad 4/337, An-Nasa’i 4, dan Ibn As-Sunni 68

‘Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi.’ (dibaca tiga kali)
(HR. Tirmidzi 5/465. Keterangan untuk dibaca tiga kali diriwayatkan oleh Ahmad 4/337, An-Nasa’i 4, dan Ibn As-Sunni 68)
HR. Muslim 4/2090

‘Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat timbangan ‘arsyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.’ (tiga kali)
(HR. Muslim 4/2090)

HR. Muslim 4/2081

‘Maha Suci Allah, aku memujiNya.’ (dibaca seratus kali)
(HR. Muslim 4/2081)HR. Al-Hakim dan menurutnya sahih, Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545‘Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri, dengan rahmatMu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu).’
(HR. Al-Hakim dan menurutnya sahih, Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545)


HR. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071


‘Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’ (dibaca seratus kali setiap hari)
(HR. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071)HR. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan

‘Kami masuk waktu pagi, sedangkan kerajaan hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar memperoleh kebaikan, pembuka, pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepadaMu dari kejelakan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.’ (dan hendaklah juga dibaca ketika menjelang sore), (HR. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan). Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang di waktu pagi membaca:
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
Shahih Ibn Majah 2/331


…maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak dari cucu Ismail, sepuluh kesalahan dihapus, dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara dari syetan hingga sore. Bila dibaca Idi waktu sore, maka akan memperoleh fadhilah tersebut hingga pagi.’
(Shahih Ibn Majah 2/331)


HR. Ahmad 3/406, 407, 5/123, dan Ibn As-Sunni 34


‘Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat Ikhlas, agama Nabi kita, Muhammad saw., dan agama ayah kami, Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.’
(HR. Ahmad 3/406, 407, 5/123, dan Ibn As-Sunni 34)

No comments:

Post a Comment